30 Temmuz 2007 Pazartesi

Modern Yazılımlarda Olmazsa Olmazlar

Yazılım teknolojilerinde nesiller atlandıkça yeni özellikler kullanıma sunulmakta. Bu özellikler yazılımın kalitesini artırmak için dikkat edilmesi gereken unsurlar.

Bu özelliklerin başında "yabancı dil desteği" geliyor. Artık çoğu program daha geniş kullanımın sağlamak için bu destek ile geliyor. İster yazılım şirketi için çalışan ister gönüllü çevirmenler bildikleri bir yabancı dilden programı kendi dillerine çeviriyor.

Çok önemli bir başka unsur "sistem kaynaklarının doğru" kullanılmasıdır. Gereğinden fazla hafıza ve işlemci kullanımı yanı sıra hatalı kodlama nedeniyle oluşan sızıntılar (leak) yazılımın çalıştığı platformda çok çeşitli performans sorunlarına neden olabilir. Örneğin işlemciyi sürekli meşgul edecek bir uygulama diğer uygulamaların düzgün çalışmasını engelleyebilir.

"Kullanıcı dostu arabirim" yazılımcıların en çok üzerinde durduğu ama bazen başarısız oldukları konulardan biri. Genel kullanıcıya yönelik yazılımlarda arabirim bir kullanıcı için kullanışlıyken diğeri için kullanışsız olabilir. Bu nedenle arabirimlerin esnek olması ve özelleştirilebilmesi çok önemli.

Arabirim konusunda değinilebilecek bir diğer unsur da değiştirilir arayüzlerdir. Bunlar kullanıcının kendini daha yakın bulduğu bir görünümü seçmesine olanak sağlar.

Bir çok konuda kısıtlı işlev sunmaktansa az konuda "uzmanlaşma" da günümüz yazılımları için önemli hale gelmektedir. Artık çoğu kullanıcı için programın ne kadar çok iş yaptığından çok bir işi ne kadar iyi yaptığı önemli hale gelmiştir. Konu üstüne uzman yazılım pek çok ayar seçeneği ile kullanıcının genelden çok özel ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelebilir.

"Düzenli güncelleme ve hata giderme" çağın gerçeklerinden biri. Bir yazılımın hatasız olması veya sürekli güncel kalması çok özel örnekler dışında mümkün değil. Hal böyle olunca güncellemeler ile eksiklerin ve hataların giderilmesi seçenekten çok zorunluluk haline geliyor.

"Kullanışlı yardım sistemi" kullanıcının takıldığı sorunları kolayca çözmesini sağlar. Yardım dosyaları program ile birlikte sunulabileceği gibi internet üzerinden de sunulabilir. Forum, veri bankası, çevrimiçi teknik destek gibi seçenekler ile kullanıcı memnuniyeti üst seviyede tutulabilir.

Programların kısıtlı kaldığı konularda gerek kullanıcının gerekse üçüncü partilerin yeni özellikler eklemek için ürettiği yan yazılımlara "eklenti" denilmektedir. Özelleştirmenin adımlarından bir eklenti sistemidir. Böylece kullanıcı programın belli başlı özelliklerini alıp farklı şekillerde kullanabilir. Basit bir örnek vermek gerekirse bir program toplama ve çıkarma işlemi barındırıyorsa kullanıcı özel eklentiler aracılığıyla bir kaç toplama ile bir kaç çıkarmayı aynı anda yapabilir.
Eklentiler uzmanlaşma konusunda da önemli rol oynar. Zira üreticinin genel kullanımda gerek olmadığı için derinlemesine girmesinin mümkün olmayacağı özellikler bu sayede kullanılabilir.

"Entegrasyon" farklı unsurların diğer unsurlar ile bütünleşik çalışması olarak adlandırılabilir. Yazılımda entegrasyona basitçe değinirsek bir programın diğer programların işlevlerini veya ürünlerini kullanabilmesidir. Bu bir yazılımın belli özelliklerini kendinde kullanmak olabileceği gibi bir yazılımın kullanacağı malzemeyi üretmek veya ürettiği malzemeyi kullanmak da olabilir.
Örneğin bir yazılım kendinde bir resim gösterici barındırmaz ama bu iş için konusunda özelleşmiş bir resim gösterim yazılımı kullanabilir.
Veya farklı formatlardaki resimleri başka programların kullanabileceği formatlara getirerek entegre olabilir.

Hiç yorum yok: