17 Ağustos 2007 Cuma

Web'de Kullanılan İngilizce Kısaltmaların Türkçe Anlamları

WYSIWYG (What You See Is What You Get) Ne Görürsen Onu Alırsın.

LOL (Laugh Out Loud) Kahkalarlarla gülmek

IMO IMHO (In My Opinion, In My Humble Opinion) Şahsi fikrim, Nacizane fikrim

OMG (Oh My God) Aman Tanrım

AFAIK (As Far As I Know) Bildiğim kadarıyla

ASAP (As Soon As Possible) Mümkün olduğunca çabuk

BTW (By The Way) Bu arada

FAQ (Frequentyl Asked Questions) SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

FYI (For Your Information) Bilgine

IM (Instant Message) Hızlı mesaj (MSN gibi)

LMAO (Laughing My Ass Off) Çatlayana kadar gülüyorum

OTOH (On The Other Hand) Öte yandan

PM (Private Message) Özel mesaj

STW (Search The Web) Webde ara

WTG (Way To Go) Haydi veya Helal olsun

Hiç yorum yok: